Primarna boja

 
 

Tamna boja

 
 

Svijetla boja

 
 

Odbrojavanje kao tekst

Odbrojavanje kao sat