Naša je misija doprinijeti trajnom prijelazu na 100% električnu mobilnost čime punjenje EV-a postaje dostupno kao zrak, posvuda za sve. Mi to rade pružanjem alata (tako softver i hardver) i educiranje privatnih ljudi i tvrtki kako pružiti uslugu punjenja za kolege vozače električnih vozila.